2021-03-02

Oddział Radomski SEP im. Prof. Włodzimierza Krukowskiego

 

Stan osobowy 402 osoby
W tym: 34 kobiet
  101 seniorów
  23 studentów
  90 osób w wieku do lat 40
Ilość Kół 13

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Zarząd Oddziału:  
Marek Grzywacz Prezes, Wiceprezes Zarządu Głownego SEP
Joanna Perkuszewska - Warchoł Wiceprezes
Leszek Jastrzębiowski Wiceprezes
Dariusz Woźniak Skarbnik
Bogusław Strzelec Sekretarz
Piotr Domagała  Członek
Paweł Kubicki Członek
Andrzej Lisowski Członek
Rajmund Mączyński Członek
Tomasz Pakuła Członek
Jarosław Rybski Członek
Andrzej Szafraniec Członek
Krzysztof Szczepanowski Członek
Mirosław Szcześniak Członek
Dionizy Saniawa Członek
   
Komisja Rewizyjna Oddziału:   
Jacek Szydłowski Przewodniczący
Radosław Gutowski Zastępca Przewodniczącego
Jacek Kupis Sekretarz
Tadeusz Szczepanowski Członek
   
Sąd Koleżeński Oddziału:   
Zdzisław Szewczyk Przewodniczący
Krzysztof Bitner  Zastępca Przewodniczącego 
Marcin Piątek Członek
   
   
   
Biuro Oddziału:  
Ewa Sowa  Główna Księgowa 
Joanna Miącz Specjalista ds. szkoleń i egzaminów
Agnieszka Kostecka       Asystentka Zarządu

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00