2022-02-23

Harmonogram szkoleń na uprawnienia w 2024 roku

Najbliższe szkolenie na uprawnienia:

- elektryczne planujemy w dniach 15-17 stycznia 2024 r w godz. 15-18:30. 

Zapisy i pytania proszę kierować pod nr tel. 513 768 341 lub mail: sekretariat@sep.radom.pl

 

Harmonogram szkoleń przedegzaminacyjnych przygotowujących do egzaminów na świadectwo kwalifikacyjne w grupie 1, 2, 3. w roku 2024. 

* Rozpoczęcie szkoleń w wymienionych terminach uzależnione jest od liczby osób (minimum 4 osoby w grupie) !!!

2022-04-13

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Terminy rozpoczęcia

15.01.2024                                 08.07.2024
12.02.2024    12.08.2024
04.03.2024   09.09.2024
08.04.2024    07.10.2024
06.05.2024   04.11.2024
10.06.2024   09.12.2024

 

2022-04-13

GRUPA 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.

Terminy rozpoczęcia:

brak.01.2024                     15.07.2024
19.02.2024   19.08.2024
11.03.2024    16.09.2024
15.04.2024   14.10.2024
13.05.2024    12.11.2024
17.06.2024   16.12.2024

        

2022-04-13

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Terminy rozpoczęcia:

brak.01.2024                        22.07.2024
26.02.2024   26.08.2024
18.03.2024   23.09.2024
22.04.2024   21.10.2024
20.05.2024   18.11.2024
brak.06.2024   brak.12.2024