2022-06-07

Wyjazd Koła RE Radom do firmy Elektrometal Energetyka S.A.

Na zaproszenie firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA S.A., w dniu 03.12.2021 r. członkowie koła SEP działającego przy RE Radom wzięli udział w wycieczce szkoleniowo-technicznej do Warszawy.

Po przybyciu  na miejsce, przywitał nas Prezes Zarządu Pan Mariusza Maślany oraz Dyrektor Handlowy Pan Łukasz Słowikowski. Z prezentacji, którą poprowadził Pan Łukasz, dowiedzieliśmy się, że w ofercie firmy ELEKTROMETAL ENERGETYKA S.A. znajdują się urządzenia przeznaczone dla energetyki zawodowej w tym dla firm zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej, dla przemysłu ciężkiego, trakcji kolejowej oraz górnictwa. Oferta firmy obejmuje kompletne rozdzielnice wnętrzowe SN, zabezpieczenia WN i SN, sterowniki do pól w rozdzielniach wnętrzowych SN, automatykę SZR, wyłączniki zabudowywane w rozdzielniach SN i nN, systemy elektronicznego nadzoru typu SCADA, oprogramowanie do obsługi sterowników. Firma wykonuje również prace projektowe dla inwestorów oraz zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji elektroenergetycznych. Przedstawiciel firmy Pan Łukasz Słowikowski oprowadził nas przez wszystkie działy w hali produkcyjnej, zapoznając nas z procesami produkcji urządzeń i aparatury. Widzieliśmy jak jest montowana od podstaw rozdzielnica SN typu e2 ALPHA, wyłączniki próżniowe e2 BRAVO, aparatura zabezpieczeniowa e2 TANGO oraz wiele innych produktów znajdujących się w ofercie firmy.

Kolejnym punktem naszej wycieczki technicznej było zwiedzanie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „RPZ Tarchomin” należącej do przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej „INNOGY STOEN OPERATOR”. Pięćdziesięciodwu polowa rozdzielnia wnętrzowa 15 kV zabudowana na tej stacji typu  e2ALPHA, została wykonana i zabudowana przez  firmę ELEKTROMETAL ENERGETYKA S.A. Zapoznaliśmy się również z nowoczesną siedmiopolową rozdzielnią wnętrzową 110 kV w izolacji SF6. Takiej stacji, w której rozdzielnia 110 kV oraz transformatory 110/15 kV znajdują się w budynku, nie ma na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.  Cała stacja, zarówno obwody pierwotne jak i wtórne oraz nawiązania kablowe 15 kV  i 110 kV zrobiły na wszystkich uczestnikach wyjazdu duże wrażenie.

Po atrakcjach związanych ze zwiedzaniem Zakładu ELEKTROMETAL ENERGETYKA S.A. oraz stacji 110/15 kV w Tarchominie,  zostaliśmy zaproszeni przez Pana Łukasza na obiad koleżeński. W miłej i sympatycznej atmosferze dyskutowaliśmy o rozwiązaniach technicznych przedstawionych przez tą firmę a Pan Łukasz chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników wycieczki.

Sprawozdanie opracowali: Mirosław Szcześniak i Dariusz Woźniak

2022-10-10

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Koła SEP działającego przy RE w Radomiu

W dniu 18.03.2022 r.  w Kole SEP działającym przy Rejonie Energetycznym w Radomiu odbyło się Walne Zebranie Koła.

W zebraniu wzięło udział 35-ciu członków Koła. W zebraniu uczestniczył Opiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału, Pan Jarosław Rybski.

Na zebraniu podsumowano czteroletnią kadencję w latach 2018-2022.

Na Walnym Zebraniu Koła został wybrany nowy Zarząd Koła.

Prezesem Koła na nową kadencję wybrano Kol. Mirosława Szcześniaka.

Do Zarządu Koła wybrano następujące osoby:

- Kol. Dariusz Woźniak – Wiceprezes

- Kol. Marzanna Woźniak – Sekretarz

- Kol. Tadeusz Szczepanowski – Skarbnik

- Kol. Danuta Szcześniak – Członek Zarządu

Na zebraniu wybrano również Delegatów na Walne Zebranie Oddziału oraz Komisje Rewizyjną.

Po ogólnej dyskusji, Komisja uchwał i wniosków przedstawiła zadania do realizacji w nowej kadencji przez wybrany Zarząd Koła.

Po Walnym Zebraniu Koła udaliśmy się do budynku Cechu Rzemiosł, gdzie w wynajętej Sali mieliśmy bardzo ciekawe dwa szkolenia.

Pierwsze szkolenie prowadził Pan Błażej – przedstawiciel firmy ZPUE Włoszczowa. Tematyka szkolenia obejmowała problemy współpracy odnawialnych źródeł energii z siecią dystrybucyjną. Przedstawił również stację transformatorową wyposażoną w magazyn energii, przeznaczoną do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

Następnie wykładowca z firmy Cellpack, Pan Tomasz Salak zaprezentował nowoczesny osprzęt do wykonywania muf i głowic kablowych. Przedstawił również nowoczesne metody badania jakości wykonanych muf i głowic. Diagnostyka linii kablowych wykonywana przy pomocy drgań oscylacyjnych otrzymywanych poprzez rozładowanie indukcyjności, jest obecnie najlepszą metodą sprawdzania wybudowanych linii kablowych wraz z osprzętem.

Po bardzo ciekawych szkoleniach uczestniczyliśmy w kolacji koleżeńskiej. W ożywionej dyskusji omawialiśmy zagadnienia przedstawione w szkoleniach, działania Koła w minionej kadencji oraz zastanawialiśmy się nad planami, które będziemy mogli realizować w najbliższych czterech latach.                                                                                                            

Opracował:   Mirosław Szcześniak i Dariusz Woźniak