2016-03-23

KOLEJNE SZKOLENIE W CKF RADOM. POCZĄTEK 7 MARCA 2016 R.

Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych Oddziału Radomskiego SEP informuje że rozpoczyna kolejne szkolenie przygotowujące do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego na certyfikowanego instalatora OZE (fotowoltaika). Nasze laboratorium posiada certyfikat UDT. Ukończenie kursu w takim ośrodku jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Koszt szkolenia 1.880 zł.

Początek 7 marca 2016 r. Czas szkolenia to 40 godzin. Miejsce szkolenia – laboratorium w budynku NOT. Radom ul. W. Krukowskiego 1 oraz laboratorium UTH Radom.
Plan zajęć zgodny z rozporządzeniem UDT.

Szczegóły dotyczące kursu na stronie: www.ckf.sep.radom.pl

Zapraszamy. Więcej informacji 48 362 87 47.