2016-03-23

DZIEŃ ENERGETYKA W KOLE PGE SKARŻYSKO-KAMIENNA

W dniu 28 sierpnia 2015 r. w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Energetyka z udziałem Dyrektora Generalnego Wojciecha Kurka, jego zastępcy Artura Dąbrowy, osób odznaczonych jak również przedstawicieli Stowarzyszenia Elektryków Polskich w osobach: Wiceprezesa SEP Marka Grzywacza, Prezesa SEP Oddziału Radomskiego Wiesława Michalskiego oraz Prezesa Koła SEP przy PGE Piotra Brzezińskiego.

W pierwszej części spotkania z rąk dyrekcji zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla ZEORK”. Nazwa ZEORK – Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko Kieleckiego istniała do 2009 roku. Następnie spółka przekształciła się i przyjęła nazwę PGE – Polska Grupa Energetyczna. W drugiej części uroczystości zostali odznaczeni członkowie Koła SEP przy PGE. Dwie osoby zostały uhonorowane Złotą Odznaką Honorową SEP, koleżanka Zdzisława Kowalczyk-Warzecha i kolega Tomasz Herman. Srebrną Odznaką Honorową zostało odznaczonych  dziewięciu członków w osobie: kolega Andrzej Pacek, Ignacy Michorowski, Krzysztof Cieślik, Marek Bernacki,  Marian Nowakowski, Piotr Baran, Piotr Przybysz, Bernard Turek, Ryszard Bryś. Odznaczenia wręczył Marek Grzywacz w asyście Piotra Brzezińskiego. W imieniu osób odznaczonych podziękowania złożyła koleżanka Zdzisława Kowalczyk-Warzecha.
Następnie głos zabrał Prezes SEP Oddziału Radomskiego Wiesław Michalski, który wręczył upominki w postaci książek i złożył podziękowania za dotychczasową współpracę z dyrekcją PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. w Skarżysku-Kamiennej.
Uroczystość z okazji Dnia Energetyka zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Zdjęcia z imprezy znajdziecie w Galerii. 

Opracował: Piotr Brzeziński

Prezes Koła przy PGE Skarżysko-Kamienna