2022-04-13

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Terminy rozpoczęcia:

brak.01.2024                        22.07.2024
26.02.2024   26.08.2024
18.03.2024   23.09.2024
22.04.2024   21.10.2024
20.05.2024   18.11.2024
brak.06.2024   brak.12.2024