Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski

im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Istnieje od 1919 roku, jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym, rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę zawodową, podnosi kwalifikacje zawodowe członków.
Egzaminy i szkolenia grupy 1
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Egzaminy i szkolenia grupy 2
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzania energetyczne.
Egzaminy i szkolenia grupy 3
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych
Centrum Kompetencji Fotowoltaicznych przy Radomskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadzi szkolenia obejmujące całe spektrum zagadnień związanych z systemami fotowoltaicznymi . Ramowy program szkolenia jest zsynchronizowany z aktualnymi wymaganiami dyrektywy 2009/28/WE oraz aktualnych polskich ram prawnych wynikających z unormowań obowiązujących w sektorze energetycznym oraz dopasowany do standardów kompetencji zawodowych montera instalacji odnawialnych źródeł energii.

Członek wspierający

LOGO ENEA BIAŁE

Kursy i szkolenia

centrum

 

Logo100

Sprawozdanie ze spotkania techniczno-prezentacyjnego firmy SONEL z dnia 25.09.2019 r. w REJONIE ENERGETYCZNYM W RADOMIU.

W dniu 25.09.2019 r. z inicjatywy Prezesa Oddziału Radomskiego SEP oraz Koła SEP działającego przy Rejonie Energetycznym, w sali konferencyjnej w Rejonie Energetycznym odbyło się spotkanie techniczno-prezentacyjne z przedstawicielami firmy SONEL S.A. ze Świdnicy.

 

Na spotkanie przybyło 43 słuchaczy, najwięcej z Rejonu Energetycznego w Radomiu.

Tematem spotkania było:

  • Omówienie podstawowych błędów, jakie są popełniane przy wykonywaniu pomiarów ochronnych
  • Termowizja w bezinwazyjnych badaniach instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
  • Lokalizacja infrastruktury podziemnej za pomocą urządzeń firmy SONEL S.A.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Koła SEP przy RE Radom, kolega Mirosław Szcześniak.

Po spotkaniu przedstawiciele firmy SONEL wyrazili zadowolenie z frekwencji oraz zaciekawieniem słuchaczy tematyką szkolenia.

Na spotkaniu zapowiedziano następne szkolenie w RE Radom na wiosnę 2020 roku połączone z praktycznym wykonaniem pomiarów ochronnych za pomocą urządzeń firmy SONEL S.A.

OPRACOWAŁ: Mirosław Szcześniak