2022-05-11

100-lecie Radomskiego Oddziału SEP

Uroczystości 100-lecia Oddziału Radomskiego im.prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

22 października 2021 r.

Czas wyznaczył nam rok 2021 jako rok Jubileuszu 100-lecia istnienia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to jedna z najbardziej prężnych organizacji zawodowych w regionie. Należą do niej zarówno pracownicy firm z branży energetycznej, informatycznej i telekomunikacyjnej, ale też pracownicy Elektrowni Kozienice, zakładów energetycznych, pracownicy naukowi Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego oraz nauczyciele szkół branżowych.

W piątek, 22 października 2021 r. w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyły się jubileuszowe obchody 100-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich pod Patronatem Honorowym Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Radomia i Starosty Powiatu Radomskiego. Patronat merytoryczny stanowili Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Pracownia Historyczna SEP w Opolu, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu, Polska Sekcja IEEE, ENEA Wytwarzanie i Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej a głównym sponsorem Wydarzenia była ENEA Wytwarzanie w Świerżach Górnych.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Artur Standowicz – wicewojewoda  Katarzyna Kalinowska - wiceprezydent Radomia oraz Waldemar Trelka Starosta Radomski Wiesław Wędzonka - Radny Miasta Radomia, Piotr Szymczak - Prezes SEP , księża ks. Dr Jarosław Wojtkun i ks. Kan. Janusz Smerda , prof. Mariusz Malinowski - prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej, prof. Waldemar Nowakowski - prorektor UTH,  prof. Orest Iwachiw z Politechniki Lwowskiej, Marcin Łukasiewicz  Wiceprezes Zarządu ENEA Wytwarzanie,  przedstawiciele uczelni, firm zaprzyjaźnionych, dyrektorzy szkół, członkowie honorowi SEP, Prezesi Oddziałów SEP, członkowie Oddziału Radomskiego SEP i ich rodziny, oraz sympatycy SEP

Przed uroczystą galą odbyła się konferencja naukowo-techniczna jako sesja I przedpołudniowa w dniu uroczystości poruszająca zagadnienia z zakresu aktualnych wyzwań energetyki, podczas której debatowano o nowych technologiach wytwarzania energii elektrycznej, między innymi o perspektywach rozwoju fotowoltaiki obecnie i w przyszłości.  Konferencję poprowadził dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski prodziekan Wydziału Transportu Elektrotechniki Elektroniki i Informatyki UT-H. Referat  wprowadzający pt. „Nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej” został wygłoszonym przez dr hab. inż. Dionizego Saniawę. „Jak energoelektronika zmieniła współczesne oblicze elektrotechniki to bardzo ciekawy referat prof. Mariusza Malinowskiego z Politechniki Warszawskiej.

Po tematach wprowadzających referat „Rozwój fotowoltaicznych instalacji prosumenckich” wygłosił dr. inż. Radosław Figura a następnie temat „ Analiza pracy elektrowni wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii w systemie elektroenergetycznym” wygłosił mgr inż. Leszek Jastrzębiowski. Problemy wynikające ze stosowania OZE przedstawione w poprzednich referatach podsumował i zaproponował ich rozwiązanie w referacie „Rozwój systemów magazynowania energii we współczesnych systemach elektroenergetycznych” mgr inż. Radosław Gutowski

Na zakończenie sesji naukowo – technicznej mgr inż. Karol Kaczmarek gł. inż. Wsparcia Technicznego SONEL S.A. przedstawił problemy dotyczące kontroli okresowej instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem polskiej normy PN-EN 62446. Sesja ta ze względu na poruszane aktualne tematy wzbudziła szerokie zainteresowanie członków Oddziału Radomskiego SEP jak i zaproszonych gości.

Po konferencji technicznej  w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga odbyła się uroczysta gala którą z wdziękiem poprowadzili wiceprezesi Oddziału mgr inż. Joanna Perkuszewska i dr inż. Radosław Figura. Uroczystość rozpoczęto od wysłuchania hymnu elektryków  „toast za elektryczność” sławiący jej niezwykłe dobrodziejstwa utwór ten  napisał Adam Mickiewicz już w latach 1821/1822. Muzykę skomponował w 2009 r. szczeciński kompozytor Marek Jasiński (1949-2010) a Chór Akademicki w Szczecinie  im. Jana Szyrockiego ma ten utwór wielkiego poety w swoim repertuarze.

Następnie głos zabrał Wiesław Michalski – Prezes Oddziału Radomskiego SEP, przywitał uczestników spotkania. Kolejno głos zabierali   Piotr Szymczak – Prezes SEP, Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki oraz Katarzyna Kalinowska – Wiceprezydent Radomia. Po wystąpieniach zaproszonych gości prezes Wiesław Michalski przedstawił historię Oddziału,  a następnie wręczone zostały odznaczenia zasłużonym elektrykom. Było odznaczenie państwowe oraz odznaczenia stowarzyszeniowe złote i srebrne odznaki honorowe SEP i NOT oraz medale. Nie zabrakło również akcentów międzynarodowych. Gościł na naszej uroczystości prof. Orest Iwachiw z Politechniki Lwowskiej przekazując na ręce Prezesa Wiesława Michalskiego list gratulacyjny od J.M. Rektora Politechniki Lwowskiej prof. Juryja Bobalo. Pracownię Historyczną SEP w Opolu reprezentowali oraz uczestniczyli w spotkaniu w formie on-line prof. Jerzy Hickiewicz oraz współpracownicy dr Przemysław Sadłowski i mgr Piotr Rataj.  

Podczas spotkania Enea Wytwarzanie główny sponsor wydarzenia oraz członek wspierający Oddziału Radomskiego  otrzymała medal Oddziału Radomskiego SEP za szczególne zasługi dla Oddziału Radomskiego, który w imieniu spółki odebrał Marcin Łukasiewicz, Wiceprezes ds. Pracowniczych. Wyróżnieni zostali również pracownicy Enei Wytwarzanie - Odznakę Honorową otrzymał Marek Pereta, Złotymi Odznakami uhonorowano Krzysztofa Kowalczyka, a także emerytowanego pracownika, Zbigniewa Krakowiaka. Szafirowa Odznaka przyznana została Rajmundowi Mączyńskiemu, również emerytowanemu pracownikowi spółki. Medalem Oddziału Radomskiego uhonorowane zostały jeszcze firmy PSE Radom oraz PGE Skarżysko Kamienna, Oddział SEP Zagłębia Węglowego, Oddział SEP Piotrkowski, Orest Ivakhiv z Politechniki Lwowskiej, nasi najstarsi seniorzy i byli Prezesi Oddziału.

W dniu uroczystości zaprezentowana została bardzo ciekawa wystawa fotograficzna Oddziału Radomskiego z konkursów „Człowiek i elektryczność”. Zainstalowana została również wystawa w formie plansz  na stojakach przy ul. Żeromskiego w Radomiu.– pt. „Historia Oddziału Radomskiego SEP”

 W trakcie uroczystości promowana była również książka "Historia i pamięć Włodzimierz Krukowski (1887-1941) twórca lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych", czyli Patrona Oddziału Radomskiego SEP. Książka została  wydana staraniem Oddziału Radomskiego SEP jako praca zbiorowa pod redakcją prof. Jerzego Hickiewicza i wydana przez Oddział Radomski z serii 100 książek na 100 lecie SEP pod nr 5. W promocji książki podczas uroczystości  brali udział jej pomysłodawcy i autorzy: Prezesi Piotr Szymczak, Jerzy Barglik, Orest Ivakhiv z Politechniki Lwowskiej jednocześnie jej tłumacz na język ukraiński. Poprzez platformę on-line autor Jerzy Hickiewicz oraz Przemysław Sadłowski i Piotr Rataj Również monografia Oddziału pt. „Historia Oddziału Radomskiego SEP 1921-2021” jako praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Michalskiego została wydana przez Oddział Radomski z okazji 100-lecia Oddziału też z serii j.w. pod nr 7. Monografia została wręczona wraz z upominkami każdemu uczestnikowi naszych uroczystości oraz zostanie przekazana wszystkim członkom naszego Oddziału.

Część oficjalną uroczystej  Gali uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych  w Radomiu. Prowadzącym część artystyczną był wicedyrektor ds. artystycznych Piotr Wołowicz. Koncert rozpoczął występ  Zespołu Perkusyjnego z utworami w rytmach latynoskich. Zaprezentowali się również akordeoniści, którzy w kwintecie zagrali znane utwory m.in. Taniec z szablami Arama Chaczaturiana. Było nam tym przyjemniej, że w składzie kwintetu akordeonowego grał syn naszego wiceprezesa Radosława Figury. Zaprezentowały się również dwie wokalistki Maria Winiarska i Wiktoria Maciejewska. Jednak serca publiczności podbił Big Bend przygotowany przez Dariusza Krajewskiego w wykonaniu którego usłyszeliśmy m.in. utwory Glena Millera, Jeffa Taylora czy Lalo Schifrina.

 Scenografia całego wydarzenia była w barwach SEP oraz głównego sponsora Enea Wytwarzanie, od którego otrzymaliśmy ściankę i dwa rool-up oraz kostki reklamowe, za co bardzo dziękujemy.

    Na zakończenie prezes Wiesław Michalski podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i że uświetnili swą obecnością tak ważne dla Oddziału uroczystości związane ze 100-leciem Oddziału Radomskiego SEP.           

    Zarówno w życiu pojedynczych osób jak i różnych społeczności bywają takie chwile, które długo pozostają w pamięci i sercach. Taka chwila stała się  z Państwa udziałem.  Dzień ten zapisze się w historii Oddziału Radomskiego SEP  jako jeden z najważniejszych. Był też niewątpliwą okazją do świętowania, wspomnień, podsumowań i refleksji.

100 lat to czas na tyle długi by pozwolił przywołać wspomnienia o pięknych kartach z historii Oddziału. 

    Zasłużone osiągnięcia to zasługa wielu pokoleń. Wyrażam słowa uznania i podziękowania przede wszystkim Członkom Oddziału, którzy olbrzymim wkładem pracy doprowadzili do sukcesów z nadzieją na dalszą aktywną prace społeczną na rzecz elektryki i członków Oddziału. Życzę satysfakcji i dalszych owocnych lat pracy, kontynuowania i rozwoju najlepszych tradycji  oraz zwyczajnej codziennej radości.

Gala zakończyła się uroczystą kolacją w hotelu AVIATOR.

Podczas spotkania nie zabrakło miłych wspomnień, ale także poważnych dyskusji na temat przyszłości polskiej energetyki. Enea Wytwarzanie z przyjemnością włączyła się w obchody jubileuszu obejmując stanowisko jako partner merytoryczny i główny sponsor wydarzenia. Dziękujemy.

Patronat medialny stanowiły pisma SEP jak: Spektrum, Inpe, Wiadomości Elektrotechniczne, oraz media lokalne jak:  ZEBRA TV, Dami TV,  Wyborcza RADOM, Radio Rekord, Echo dnia, Co za dzień, 7dni.

Wiesław Michalski