2017-11-06

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2017

Międzynarodowy Dzień Elektryka 2017 im. André Marie Ampère oraz ogólnopolska inauguracja Roku Prof. Włodzimierza Krukowskiego

Stowarzyszeniowe obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka w 2017 miał zaszczyt zorganizować Oddział Radomski SEP im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Dzień obchodów tj. 31 maja 2017 roku był jednocześnie ogólnopolską inauguracją obchodów Roku Prof. Włodzimierza Krukowskiego w SEP w 130 rocznicę urodzin Patrona Oddziału Radomskiego. Współorganizatorem uroczystości była ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice. Miejsce obchodów wyznaczono w siedzibie ENEA Wytwarzanie w Świerżach Górnych k. Kozienic.

Przed salą obrad swoje stoiska mieli COSiW i ENAP S.A.

Licznie przybyłych gości, wśród nich Prezesa SEP dr inż. Piotra Szymczaka, wiceprezesów Stowarzyszenia, burmistrza Kozienic, prezesa ENEA Wytwarzanie, przedstawicieli PSE Oddział w Radomiu, duszpasterza SEP, zaprzyjaźnionych z naszym oddziałem rektora Wyższego Seminarium Duchownego    w  Radomiu ks. Jarosława Wojtkuna i ks. Janusza  Smerdę i członków SEP powitał prezes Oddziału Radomskiego kol. Wiesław Michalski.

Kolejno głos zabierali , burmistrz Kozienic – Tomasz Śmietanka, prezes ENEA Wytwarzanie Krzysztof Figat, prezes SEP kol. Piotr Szymczak, kol. Mariusz Malinowski – przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE, duszpasterz krajowy pracowników elektryki, elektroniki i energetyki ks. Sławomir Zyga.

Następnie kol. Joanna Perkuszewska - wiceprezes Oddziału Radomskiego przedstawiła prezentację pt.„André Marie Ampère – uczony, odkrywca praw rządzących elektryką” (notabene korzystała z prezentacji przygotowanej przez kol. Piotra Szymczaka na obchody MDE 2008).

Ampère urodził się 20 stycznia 1775 r. w Lyonie, zmarł 10 czerwca 1836 r. w Marsylii – to właśnie dzień śmierci wielkiego uczonego, nazwanego przez J.C. Maxwella „Newtonem elektryczności”, został ustanowiony w 150 rocznicę Jego śmierci Dniem Elektryka w SEP. Dzięki staraniom elektryków polskich i francuskich w 2001 roku EUREL ogłosił 10 czerwca Międzynarodowym Dniem Elektryka.

Ampère nie miał żadnego formalnego wykształcenia lecz jego doskonała reputacja korepetytora matematyki i fizyki oraz matematyka-badacza przyczyniła się do tego, że od 1804 r. pracował w Ecole polytechnique w Paryżu jako wykładowca a od 1808 roku jako profesor, co więcej został wtedy mianowany przez Napoleona inspektorem generalnym francuskich wyższych uczelni. W 1826 roku w uznaniu ogromnego dorobku naukowego otrzymał katedrę fizyki w College de France, którą kierował aż do śmierci.

Mimo, że znany jest głownie jako fizyk, był doskonałym matematykiem (napisał już w 1803 r. traktat pt. „Rozważania o matematycznej teorii gier”), chemikiem (m.in. odkrył fluor, opracował klasyfikację pierwiastków) i filozofem. Za największe dokonania Ampère’a uważany jest jego wkład do rozwoju nauki o elektryczności i magnetyzmie. W 1826 r. została opublikowana najważniejsza praca Ampère’a „Traktat o matematycznej teorii zjawisk elektrodynamicznych opartej wyłącznie na eksperymentach”. Należy pamiętać, że to właśnie Ampère wprowadził terminy: napięcie elektryczne, prąd elektryczny, kinematyka, cybernetyka a mało kto wie, że wynalazł solenoid, elektromagnes, komutator i telegraf elektromagnetyczny.

W uznaniu Jego zasług na Pierwszym Międzynarodowym Kongresie Elektryków w 1881 roku w Paryżu najważniejszą jednostkę elektryczną późniejszego układu SI, jednostkę natężenia prądu elektrycznego nazwano nazwiskiem Ampère’a.

W 1985 roku ZG SEP podejmując uchwałe w sprawie ogłoszenia roku 1986 Rokiem Ampère’a stwierdził: ”wielka elektrotechnika zaczęła się od prac Ampère’a w latach 1820 – 1826”.

Kol. Joanna z pewnością przekonała słuchaczy o fascynującym życiorysie Ampère’a i w poczuciu dobrze spełnionego zadania przekazała mikrofon kolejnemu prelegentowi. W ramach inauguracji Roku Prof. Włodzimierza Krukowskiego kol. Jerzy Hickiewicz przedstawił referat historyczny „Patron roku 2017 – prof. Włodzimierz Krukowski (1887 – 1941)” (polecamy artykuł w „Spektrum” styczeń-luty 2017) poprzedzony wyświetleniem 18-minutowej części filmu „Zniszczyć elity”.

Zgodnie z programem spotkania nastąpiło wręczenie odznaczeń SEP dla członków naszego Oddziału przez prezesa kol. Piotra Szymczaka, następnie głos zabrał przewodniczący Konkursu na najaktywniejsze koło SEP kol. Andrzej Klaczkowski. W konkursie za 2016 rok wzięło udział 38 kół z 15 Oddziałów. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach kół zostały:

Grupa „A”(koła do 30 członków)

I miejsce: Koło SEP nr 16 przy Wydziale EAIiIB Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie /prezes Marian Noga /

II miejsce: Koło nr 10 przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu /prezes Arkadiusz Kowalski/

III miejsce: Koło nr 52 przy Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej /prezes Tadeusz Gudra/

IV miejsce: Koło SEP przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im.      Kazimierza Pułaskiego w Radomiu /prezes Radosław Figura/

Grupa „B”(koła zakładowe od 31 do 60 członków)

I miejsce: Koło SEP nr 45 przy Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG /prezes Artur Kozłowski/ Oddział Zagłębia Węglowego

II miejsce: Koło Zakładowe SEP przy Wojskowej Akademii Technicznej /prezes Stanisław Konatowski/ Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji

III miejsce: Koło nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej /prezes Jerzy Leszczyński/

VII miejsce: Koło Zakładowe SEP przy PGE Dystrybucja S.A. w Skarżysku Kamiennej /prezes Piotr Brzeziński/

Grupa „C”(koła zakładowe liczące ponad 61 członków)

I miejsce: Koło SEP nr 4 przy TAURON Wytwarzanie SA- Oddział Elektrownia Łaziska /prezes Barbara Szendzielorz/ O/Zagłebia Węglowego

II miejsce: Koło nr 1 OPT SEP przy PGE GiEK S.A Oddział Elektrownia Bełchatów /prezes Stanisław Papuga/ Oddział Piotrkowski

III miejsce: Koło nr 60 SEP przy EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie /prezes Przemysław Godzwon/

Grupa „T”(koła terenowe)

I miejsce: Koło SEP nr 536 przy Oddziale Warszawskim /prezes Andrzej Kieliszek/

II miejsce: Koło Terenowe nr 43 przy Zarządzie Oddziału Wrocławskiego SEP /prezes Czesław Ratajczak/

IIi miejsce: OZW SEP Katowice Koło Terenowe nr 26 /prezes Stanisław Walczak/ O/Zagłębia Węglowego

Grupa „S”(koła szkolne i studenckie)

I miejsce: Studenckie koło Politechniki Gdańskiej nr 116 SEP O. Gdańsk /prezes Piotr Łazuk/

II miejsce: Studenckie Koło SEP im. prof. Michała Jabłońskiego przy Politechnice Łódzkiej /prezes Bogumiła Chabir/

III miejsce: Akademickie Koło nr 4 przy Politechnice Wrocławskiej /prezes Patryk Klimkowski/

Grupa „E”(koła seniorów i emerytów)

I miejsce: Koło Seniorów nr 7  /prezes Ryszard Grochowski/ Oddział Krakowski

II miejsce: Koło Seniorów SEP im. Zbigniewa Kopczyńskiego /prezes Wacław Niewolański/ Oddział Łódzki

III miejsce: Koło Seniorów OEIT /prezes Jacek Jarkowski/ Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji

IV miejsce: Koło Seniorów /prezes Tadeusz Łapa/ Oddział Radomski

Przewodniczący konkursu im. Mieczysława Pożaryskiego (na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP w 2016 roku) - prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk w imieniu 7-mio osobowego jury przedstawił wyniki konkursu (do konkursu zgłoszono 32 wnioski, nagrodzono 6 artykułów):

Pierwsza nagroda:

„Optymalizacja struktury, oprogramowania i podzespołów systemów informatycznych oraz zastosowania systemów informatycznych do specjalistycznych urządzeń technicznych o dużej złożoności”,opublikowany w numerze 12/2016 Elektroniki, jako cykl 4 artykułów autorstwa mgr inż. Dominika Adamskiego, dr inż. Grzegorza Jabłońskiego, mgr inż. Piotra Perek, mgr inż. Jesen Zelaya, dr inż. Dariusza Makowskiego, mgr inż. Pawła Plewińskiego, dr inż. Aleksandra Mielczarka, inż. Aleksandra Szuberta pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Napieralskiego.

Dwie drugie równorzędne nagrody:

„Efektywność energetyczna w przyszłych sieciach radiowych 5G”,opublikowany w numerze 6/2016 Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych, autorstwa: Prof. dr hab. inż. Hanny Boguckiej.

 „Use of Orthogonal Components to determine the active power of AC arc furnance based on measurments of voltages and currents”, opublikowany w numerze 1/2016 Przeglądu Elektrotechnicznego,autorstwa dr hab. inż. Kazimierza Jagieła, dr inż. Marka Gały, dr inż. Janusza Raka.

 Trzy równorzędne nagrody trzecie:

„Pomiar pojemności i rezystancji izolacji zwojowej w transformatorach”, opublikowany w numerze 8/2016 Energetyki, autorstwa prof. dr hab. inż. Tadeusza Glinki oraz dr inż. Andrzeja Sikora.

 „The use of p-q control in single-phase active power filter for dynamic reactive power compensation”, opublikowany w numerze 2/2016 Przeglądu Elektrotechnicznego, autorstwa: prof. dr hab. inż. Mariana Pasko, dr inż. Tomasza Adrikowskiego oraz dr inż. Dawida Buły.

  „Badania Nieniszczące Metodami Elektromagnetycznymi”, opublikowany w numerze 9/2016 Przeglądu Elektrotechnicznego, autorstwa: prof. dr hab. inż. Ryszarda Sikory oraz dr hab. inż. Tomasz Chady.

W bloku prezentacji merytorycznych zostały zaprezentowane dwa tematy:

„Status realizacji budowy bloku 11 o mocy 1075 MWe w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.”  - prelegentem był p. Tomasz Wójcik z Pionu Budowy Bloku – specjalista d.s. urządzeń kotłowni

oraz

„Perspektywy rozwoju sieci energetycznych najwyższych napięć w Polsce” – prelegentem był przedstawiciel PSE Oddział w Radomiu.

Prezes Oddziału Radomskiego podziękował za udział w uroczystościach MDE 2017 i jeszcze raz złożył życzenia wszystkim elektrykom .

Chętni do zwiedzania budowy bloku 1075 MWe zaopatrzyli się w kaski ochronne i autokarem zostali dowiezieni do placu budowy.

Jeszcze tylko dla wszystkich wydano kamizelki odblaskowe z logo ENEA i napisem gość, okulary ochronne a panie dodatkowo musiały zmienić damskie pantofle na „buty budowlańca” (niestety rozmiary przewyższały damską numerację).

Podzieleni na dwie grupy zostaliśmy oprowadzeni po wszystkich segmentach budowy. Należy nadmienić, że oddanie do eksploatacji tego największego w Świerżach Górnych bloku elektrowni planowane jest do końca br. Podziękowania należą się naszym kolegom z koła SEP przy ENEA Wytwarzanie za przygotowanie sali obrad i zorganizowanie możliwości zwiedzenia bloku w budowie , szczególnie kol. Krzysztofowi Bitnerowi, kol. Markowi Perecie i kol. Andrzejowi Jamankowi.

Po zwiedzaniu bloku wszyscy przejechaliśmy do restauracji „Jowita” w hotelu „Energetyk” w Kozienicach. Obiad upłynął w bardzo sympatycznej atmosferze i z żalem rozstawaliśmy się z naszymi gośćmi.

Tekst: Joanna Perkuszewska v-ce prezes o/Radomskiego

Zdjęcia: Krzysztof Woliński i Joanna Perkuszewska

Współpraca redakcyjna: Paweł Kubicki