2016-03-22

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELEKTRYKI 10 CZERWCA 2013 R. KOZIENICE

Jak co roku, w czerwcu obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Elektryki w rocznicę śmierci (10 czerwca 1836 r.) francuskiego uczonego Andre Marie Ampere’a. W Polsce od kilku lat Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje centralne uroczystości MDE, połączone z sesją referatową poświęconą najistotniejszym problemom polskiej elektryki oraz rozstrzygnięciem konkursu na najaktywniejsze Koło w SEP.

     Organizację tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki ZG SEP powierzył Oddziałowi Radomskiemu SEP. Współorganizatorami obchodów byli: ENEA „Wytwarzanie” S.A., PSE – Wschód S.A. Całość uroczystości przygotował Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczył Kol. Marek Grzywacz. Postanowiono, że uroczystości zostaną zorganizowane w Elektrowni Kozienice, która obecnie nosi nazwę ENEA „Wytwarzanie” S.A.. Przed salą konferencyjną zorganizowano stoiska sponsorów, gdzie prezentowali swoje wyroby, osiągnięcia naukowo – techniczne. Uroki najbliższych okolic, a w szczególności Puszczę Kozienicką przedstawiali pracownicy nadleśnictw kozienickiego i zwoleńskiego.
     W dotychczasowej historii obchodów MDE była to największa impreza. Odnotowano rekordową frekwencję ponad 120 uczestników reprezentujących oddziały SEP z całej Polski. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Kozienic, w tym burmistrz miasta Tomasz Śmietanka oraz starosta powiatu kozienickiego Janusz Stąpór, którzy przybliżyli uczestnikom osiągnięcia i plany miasta i regionu. Obecny był również wiceprezydent Radomia Krzysztof Ferensztajn. Zarząd ENEA Wytwarzanie SA reprezentował wiceprezes Zarządu do spraw Strategii i Rozwoju Stanisław Potyra. Natomiast PSE – Wschód S.A. reprezentował prezes Leszek Jastrzębiowski. Po oficjalnych wystąpieniach gospodarzy zabrał głos prezes SEP prof. Jerzy Barglik. Kolejnym punktem programu była ceremonia wręczenia godności Zasłużonego Seniora SEP, którą otrzymali: Kol. Kol. Wojciech Grotowski z Oddziału Wrocławskiego, Zygmunt Jarosz i Stefan Molęda z Oddziału Warszawskiego oraz członek naszego Oddziału Stanisław Wojtowicz. Następnie wręczono dyplomy, za co najmniej 50 lat aktywnej działalności w SEP. Otrzymali je członkowie naszego Oddziału Tadeusz Łapa, Stanisław Bajson oraz Eugeniusz Sikorski.
     Przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP prof. Jerzy Hickiewicz wygłosił odczyt na temat dokonań patrona roku 2013 w SEP prof. Romana Dzieślewskiego.
     Następnie przewodniczący Komisji Konkursowej Kol. Andrzej Klaczkowski z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP ogłosił wyniki konkursu na najaktywniejsze koło SEP w roku 2012.
– W kategorii A (Koła do 30 członków) zwyciężyło Koło SEP nr 16 przy Wydziale EAIiE AGH Kraków.
– W kategorii B (Koła od 31 do 60 członków) zwyciężyło Koło SEP nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej.
– W kategorii C (Koła ponad 61 członków) zwyciężyło tradycyjnie Koło SEP nr 1 przy Elektrowni Bełchatów SA.
– W grupie T (Koła terenowe) zwyciężyło Koło Terenowe nr 43 Wrocław.
– W grupie S (Koła szkolne i studenckie) zwyciężyło Akademickie Koło SEP nr 4 przy Politechnice Wrocławskiej.
– W grupie E (Koła seniorów i emerytów SEP) zwyciężyło Koło Seniorów SEP w Nowej Hucie.
W tej grupie nasze Koło Seniorów kierowane przez Kol. Tadeusza Łapę zajęło piąte miejsce. Laureatom wręczono proporce, dyplomy oraz nagrody pieniężne. Gratulujemy.
     Kolejna merytoryczna część spotkania obejmowała trzy referaty, które wygłosili:
– Grzegorz Mierzejewski – Rzecznik prasowy ENEA Wytwarzanie S.A. „Nowobudowany blok energetyczny na parametry nadkrytyczne w ENEA Wytwarzanie S.A.; Opalany węglem kamiennym o mocy 1075 MW – charakterystyka i aktualny stan prac”.
– Marek Pereta – Dyrektor ds. automatyki, zabezpieczeń i kontroli eksploatacji ENEA Wytwarzanie S.A. „Rola i znaczenie ENEA Wytwarzanie S.A. dla Krajowego Systemu Energetycznego”.
– Leszek Jastrzębiowski – Prezes PSE-Wschód S.A. „Perspektywy rozwoju sieci energetycznych najwyższych napięć w Polsce”.
     Już po zakończeniu części oficjalnej odbyły się zebrania: Kapituły Funduszu Stypendialnego SEP, Rady Nadzorczej ds. Agend SEP oraz Prezydium ZG SEP.
Pozostali uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzenia Elektrowni.
     Dyskusję na różne tematy stowarzyszeniowe kontynuowano podczas części koleżeńskiej, która odbyła się w Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kozienicach, udostępnionego nam dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Kozienice. W trakcie tego spotkania przedstawicielki Nadleśnictwa Kozienice zaprezentowały piękno Puszczy Kozienickiej, zachęcając do wypoczynku w tych pięknych miejscach.
Całość przygotował komitet organizacyjny składzie: Marek Grzywacz – Przewodniczący, oraz członkowie: Krzysztof Bitner, Krzysztof Kowalczyk i Rajmund Mączyński z Koła SEP działającego przy Elektrowni oraz członkowie Zarządu Oddziału: Wiesław Michalski, Stanisław Mrugalski, Joanna Perkuszewska-Warchoł, Bogusław Strzelec oraz Jacek Szydłowski.
     Sponsorami obchodów były firmy: APS, ASAJ, PARTEX oraz PG Energy.
Dziękujemy.

Zdjęcia z imprezy w zakładce Galeria.

Opracował: Bogusław Strzelec