2016-04-08

MISJA STOWARSZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

Rok założenia Oddziału Radomskiego 1921

 

  • Istnieje od 1919 roku
  • jest dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników elektryków jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo – technicznym
  • rozwija naukę i technikę, popularyzując wiedzę, kulturę techniczną i ekologiczną oraz etykę
  • zawodową.podnosi kwalifikacje zawodowe członków.