2021-03-02

Szkolenie Fotowoltaiczne

Szkolenie SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE - teoria i praktyka

Prowadzimy nabór na szkolenie przygotowujące do egzaminu w UDT na instalatora systemów fotowoltaicznych.

Szkolenie trwa 8 dni w ciągu 2 tygodni tzn. od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych.

Zapewniamy materiały szkoleniowe w cenie kursu.

Informację i zgłoszenia proszę kierować na adres mail: sekretariat@sep.radom.pl lub telefonicznie pod nr tel. 513 768 341 

Wykładowca: mgr inż. Radosław Gutowski