2017-04-23

Nasi koledzy w Radomskiej Radzie FSNT-NOT

W dniu 28 marca 2017 roku odbyły się wybory do władz RADOMSKIEJ RADY FSNT-NOT na kadencję 2017-2021.

Kol. Bogusław Strzelec zostałczłonkiem Komisji Rewizyjnej, a kol. Paweł Kubicki został członkiem Zarządu.

 

ZARZĄD RADOMSKIEJ RADY FSNT-NOT na kadencję 2017-2021

  
Prezes Zarządu: Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch
Wiceprezes Zarządu ds. Administracyjnych i Gospodarczych, delegat do Rady Krajowej reprezentujący TJO z Mazowsza Prof. UTH w Radomiu dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski
Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju Działalności Statutowej Mgr inż. Stanisław Wójcik
Członek Zarządu ds. Wykorzystania Środków Unijnych oraz NCBiR Mgr Paweł Kubicki
Członek Zarządu ds. Rozwoju Działalności Kadry Technicznej i Współpracy z Przedsiębiorstwami PGZ Mgr inż. Sławomir Kwiecień
Członek Zarządu ds. Rozwoju Działalności Kadry Technicznej i Inżynierskiej Mgr inż. Mariusz Szymańczak
Członek Zarządu ds. Strategii Rozwoju Zasobów Majątkowych RR Inż. Henryk Poręba
 
 
KOMISJA REWIZYJNA RADOMSKIEJ RADY FSNT-NOT
Przewodniczący
Stanisław Wietrzyński
Członek
Bogusław Strzelec
Członek
Hanna Kalita