2022-07-18

Zebranie Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

W dn. 14.07.2022r. odbyło się zebranie Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP pod przewodnictwem kol. Mieczysława Żurawskiego.

 

Komisja omówiła Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. 2022r poz. 1392).

Komisja wyraziła zdziwienie wprowadzeniem zmian w sposobie pracy Komisji Kwalifikacyjnych bez koniecznego w tym przypadku okresy vacatio legis.

Rozporządzenie wprowadziło szereg zmian w pracy Komisji Kwalifikacyjnych i powoduję że musimy dostosować dokumenty do wymogów rozporządzenia. Szczególnie dotyczy to zmiany treści i kształtu zaświadczeń kwalifikacyjnych. Prace nad dostosowaniem dokumentów już się rozpoczęły.

W posiedzeniu CKUZiSZI wziął udział kol. Marek Grzywacz.