2022-08-02

Wycieczka techniczna na targi ENERGETAB 2022

W dniach 13-15.09.2022r. delegacja pracowników ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., zrzeszona w Kole Zakładowym  Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich  przy ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. uczestniczyła  w 35 Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETAB 2022.  

Delegacja ta miała możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w przemyśle energetycznym, zarówno w energetyce konwencjonalnej jak i w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii. Targi były również okazją do spotkań z przedstawicielami sektora elektroenergetycznego,  a także do spotkania z Kolegami zaprzyjaźnionego Koła SEP z Oddziału Bielsko-Biała.  Organizujemy tego typu wyjazdy i sympozja i przy tej okazji zapraszamy  wszystkich chętnych do wstępowania w nasze szeregi.