2016-03-23

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

W dniu 17 grudnia 2014 r. w siedzibie firmy ENEA Wytwarzanie (dawna Elektronia Kozienice) nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Tablica ta powstała z inicjatywy Oddziału Radomskiego SEP i poświęcona jest jednym z najważniejszych osób związanych z jej powstaniem i początkiem funkcjonowania: ś.p. inż. Józefowi Zielińskiemu oraz inż. Adamowi Białemu.

      Uroczystości poprowadził Prezes Zarządu ENEA Wytwarzanie - Krzysztof Sadowski. Krótkie wystąpienie miał Kol. Wiesław Michalski, zaś kwiaty i upominek w imieniu ZG wręczyli KOl. Joanna Perkuszewska i Kol. Marek Grzywacz. Zarząd Oddziału Radomskiego SEP reprezentowali: Kol. Kol. Joanna Perkuszewska, Marek Grzywacz, Wiesław Michalski, Marek Pereta i Bogusław Strzelec.

Zdjęcia w Galerii.