2016-03-23

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU 2008-08-21

PORZĄDEK OBRAD
wyjazdowego zebrania nr 33 Zarządu Oddziału Radomskiego SEP na dzień 2008-08-21

1. Przyjęcie protokołu z zebrania ZO nr 32 odbytego w dniu 2008-07-24 – Kol. Strzelec.
2. Informacja pracach Oddziału od ostatniego posiedzenia Zarządu – Kol. Szydłowski.
3. Sprawozdanie finansowe za lipiec 2008 r. – Kol. Grzywacz.
4. Informacja o stanie przygotowań do X ODME – Kol. Saniawa.
5. Sprawy różne:
    a. Informacja o MEW – Kol. Michalski
    b. Przyjęcia nowych członków – Kol. Strzelec
    c. Powołanie nowego Koła – Kol. Strzelec
    d. Informacja o wycieczce – Kol. Perkuszewska