2016-03-23

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU 2016-01-12

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia nr 22 Zarządu Oddziału Radomskiego SEP na dzień 2016-01-12 (wtorek).

W spotkaniu weźmie udział Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak

1. Powitanie gości – Kol. Wiesław Michalski.
2. Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu Oddziału nr 21 z dnia 2015-11-26 – Kol. Bogusław Strzelec.
3. Informacje o pracach Oddziału od ostatniego posiedzenia Zarządu – Kol. Wiesław Michalski.
4. Obchody 95 - lecia Oddziału – Kol. Joanna Perkuszewska.
5. Wystapienie dr inż. Piotra Szymczaka - Prezesa SEP.
6. Sprawy różne:

Zebranie nr 22 Zarządu Oddziału Radomskiego odbędzie się w dniu 2016-01-12 o godz. 16.30 w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” przy ul. Kopernika 1 w Radomiu. 

Kolejne robocze posiedzenie ZO odbędzie się 28 stycznia 2016 r. o godz. 17 w budynku NOT w Radomiu. 
Bogusław Strzelec

Sekretarz Oddziału Radomskiego SEP

boguslaw.strzelec@orange.pl 

502-21-18-12