2016-03-22

Seminarium 2009

STOWARZYSZENIE ELRKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ RADOMSKI
przy współudziale
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

organizuje Seminarium poświęcone pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego (1887-1941) jego życiu i działalności twórczej jak również wpływowi jego prac na współczesne osiągnięcia  w dziedzinie metrologii elektrycznej. Prof. Włodzimierz Krukowski był jednym z najwybitniejszych polskich elektrotechników uczonym o światowej sławie w dziedzinie metrologii elektrycznej, a dziś zupełnie zapomniany.
     Organizując seminarium pragniemy w ten sposób uczcić godnie pamięć o prof. Włodzimierzu Krukowskim popularyzując jego życie i twórczość naukową. 


Miejsce obrad:

Dom Technika NOT w Radomiu, ul. Struga 7a

Skład Komitetu Programowego
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski – Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN
Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz - prof. Politechniki Opolskiej, Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, członek ZG PTETiS
Członkowie
Dr hab. inż. Jerzy Barglik - prof. Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej, prezes SEP
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka - Politechnika Śląska, Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki
Prof. zw. dr hab. inż. Iwachiw Orest Wasylowicz – Kierownik Katedry Urządzeń Mechaniki Precyzyjnej Instytutu Technologii Komputerowej, Automatyki i Metrologii. Uniwersytet Narodowy "Lwiwska Politechnika"
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński – Politechnika Śląska, prezes  ZG  PTETiS
Dr hab. inż. Adam Kowalczyk - prof. Politechniki Rzeszowskiej

Prof. dr hab. inż. Stefan Kubisa – Kierownik Zakładu Metrologii Instytutu Automatyki Przemysłowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Politechnika Szczecińska)
Prof. dr hab. inż. Michał Lisowski – Politechnika Wrocławska, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Materiałoznawstwa Elektrycznego
Dr inż. Zbigniew Lubczyński – Komisja Historyczna Oddziału Wrocławskiego SEP
Prof. dr hab. inż. Mirosław Luft - Rektor Politechniki Radomskiej
Dr hab. inż. Krystyna Macek – Kamińska - prof. Politechniki Opolskiej Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
Dr hab. inż. Zdzisław Nawrocki - prof. Politechniki Wrocławskiej, Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych 
Prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska - Kowalska – Instytut Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis – Politechnika Śląska, red. Naczelny czasopisma „Pomiary Automatyka Kontrola”
Prof. zw. dr hab. inż. Stadnyk Bohdan Iwanowicz – Dyrektor Instytutu i Kierownik Katedry Informacyjno-Pomiarowej Techniki Instytutu Technologii Komputerowej Automatyki i Metrologii, Uniwersytet Narodowy "Lwiwska Politechnika"
Dr hab. inż. Elżbieta Szychta - prof. ndzw. Politechniki Radomskiej, Dziekan Wydziału Transport i Elektrotechniki
Dr inż. Piotr Szymczak - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Politechnika Szczecińska)  
Doc. dr inż. Zygmunt Warsza


Skład Komitetu Organizacyjnego
Przewodniczący
Wiesław Michalski – wiceprezes Oddziału Radomskiego SEP
Z-ca Przewodniczącego
Marek Grzywacz – skarbnik Oddziału Radomskiego SEP, członek ZG SEP
Członkowie
Jacek Szydłowski - prezes Oddziału Radomskiego SEP
Bogusław Strzelec – sekretarz Oddziału Radomskiego SEP
Janusz Alot - kierownik Centrum Szkolenia I Rzeczoznawstwa Oddziału Radomskiego SEP
Joanna Perkuszewska – wiceprezes Oddziału Radomskiego SEP

Waldemar Bąk - członek Oddziału Radomskiego SEP


Rozpoczęcie seminarium. (11.00 – 11.20)
Wprowadzenie i powitanie  - Przedstawiciele: Gospodarzy, SEP-u oraz PTETiS-u


Część historyczna. (11.20 – 13.30)
1 – Sylwetka prof. Włodzimierza Krukowskiego - dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz (Politechnika Opolska)
2 – Liczniki Krukowskiego – dr inż. Andrzej Przytulski (Politechnika Opolska)
3 – Przegląd prac prof. Włodzimierz Krukowskiego – doc. dr inż. Zygmunt Warsza
4 – Pamięć o prof. Włodzimierzu Krukowskim w Lwiwskiej Politechnice – Prof. dr hab. inż. Stadnyk Bohdan Iwanowicz, Prof. dr hab. inż. Iwachiw Orest Wasylowicz (Lwiwska Politechnika)
5 – Wystąpienia wspominkowe

Przerwa. (13.30 – 14.00)

Część współczesna. (14.00 – 15.30)
1 – Wpływ prac prof. Włodzimierza Krukowskiego na współczesną metrologię elektryczną. Uszkodzenia liczników statycznych energii elektrycznej z wykorzystaniem magnesów neodymowych - dr inż. Bogusław Kasperczyk (Politechnika Śląska)
2 - Prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie metrologii elektrycznej – ref. firm uczestniczących w Seminarium (Siemens, Pozyton Częstochowa, Sonel, GUM )

Podsumowanie i wypracowanie wniosków

Zakończenie seminarium. (15.30 – 16.00)

Seminarium będzie towarzyszyła ekspozycja eksponatów pamiątkowych oraz stanowisk firmowych.