2020-12-02

Sprawozdanie ze szkolenia w dniu 06.12.2019 r. w KOLE SEP działającym przy RE RADOM pt. „AUTOMATYZACJA PRACY SIECI SN I Nn W ROZWIĄZANIACH ZPUE S.A.”

Sprawozdanie ze szkolenia w dniu 06.12.2019 r. w KOLE SEP działającym przy RE RADOM pt. „AUTOMATYZACJA PRACY SIECI SN I Nn W ROZWIĄZANIACH ZPUE S.A.”

W dniu 06.12.2019 r. Koło SEP działające przy Rejonie Energetycznym w Radomiu zorganizowało szkolenie nt. „Automatyzacja pracy sieci SN i nN w rozwiązaniach ZPUE S.A.

Szkolenie poprowadził Pan Hubert z firmy ZPUE S.A. Szkolenie zostało rozszerzone o informacje nt. stacji transformatorowej SN/nN z magazynem energii elektrycznej zabudowanym w części podziemnej.

Szkolenie spełniło oczekiwania pracowników Rejonu Energetycznego i przedstawicieli firm wykonujących roboty elektroenergetyczne, gdyż prezentowane w czasie szkolenia urządzenia są aktualnie zabudowywane w sieciach dystrybucyjnych.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła część szkolenia dotycząca zastosowania w rozdzielniach SN i nN najnowszych, programowalnych sterowników napędów rozłączników.

Słuchaczy zaciekawiła sprawa rozwiązania zasilania w energię elektryczną urządzeń sterowniczych w rozdzielniach SN, w których brak jest strony niskiego napięcia np. złącza kablowe SN.

Ożywiona dyskusja Kolegów w czasie spotkania na tematy przedstawione w szkoleniu, potwierdziła trafny wybór tematu i prelegenta.

W szkoleniu wzięło udział dwudziestu Kolegów z Naszego Koła SEP.

Po bardzo ciekawym szkoleniu, przeszliśmy do restauracji Cechowianka, gdzie oczekiwał na nas staropolski poczęstunek.

Koledzy wyrazili potrzebę zorganizowania na wiosnę lub jesień 2020 roku wycieczki technicznej do ZPUE S.A. celem zapoznania się z procesem produkcji urządzeń, o których była mowa na szkoleniu.

  

                                                                                                 OPRACOWAŁ: Mirosław Szcześniak