2020-11-27

Wycieczka Koła Oddziałowego OR SEP do oczyszczalni ścieków

Wycieczka Koła Oddziałowego OR SEP do oczyszczalni ścieków w Lesiowie

W dniu 15 maja maja Koło Oddziałowe OR SEP zorganizowało zwiedzanie biogazowni w oczyszczalni ścieków w Lesiowie. Punktalnie o godz. 10.00 zebrała się siedmioosobowa grupa. Po oczyszczalni oprowadzili nas Zbigniew Głogowski oraz Andrzej Durasiewicz - elektryk. Obaj Panowie opowiadali bardzo ciekawie i rzeczowo odpowiadali na liczne pytania.

Biogaz jest zużywany do produkcji energii elektrycznej, która służy do zasilania oczyszczalni. Ilość wytwarzanej energii jednak jeszcze nie pozwala na to, żeby oczyszczalnia była w 100 proc. zasilana prądem z biogazu.
Zasilany gazem moduł kogeneracyjny wytwarza energię elektryczną w ilości do 12 tys. kWh na dobę, to jest 0,5 MW na godzinę. W oczyszczalni są zainstalowane urządzenia mogące pobrać w sumie 2 MW, przy czym średnie zapotrzebowanie na moc to około 1,5 MW. I teraz, dzięki biogazowni, 0,5 MW pozyskujemy z odpadów. Poza energią elektryczną w biogazowni powstaje też energia cieplna. Woda o temperaturze 65-85 st. C wykorzystywana jest do ogrzewania osadów w procesie fermentacji oraz do ogrzewania nowo wybudowanych na terenie oczyszczalni budynków. Jest też możliwość skierowania gorących spalin bezpośrednio do suszarki suszącej osad ściekowy. 
Około godziny 12.00 napełnieni wiedzą opuściliśmy oczyszczalnię bardzo zadowoleni.