2021-03-02

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  BT w Radomiu zaprasza na warsztaty:

1. BHP NA BUDOWIE

które odędą się 18.02.2016r. (czwartek) godz. 11.00-15.00.

W programie:
Aktualne przepisy i wymagania. Prace na wysokości. Prace w wykopach. Prace w warunkach niebezpiecznych. Plan BIOZ. Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

Prelegent: inż. Jerzy Weremczuk inspektor, Państwowa Inspekcja Pracy O. Radom 

2. BUDOWA INTELIGENTNYCH SIECI ŚREDNICH NAPIĘĆ AUTOMATYZACJA PRACY SIECI 

które odędą się 25.02.2016r. (czwartek) godz. 11.00-15.00.

W programie:
1.     Podstawy prawne dotyczące jakości energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców.

 2.     Zadania firm dystrybucyjnych w zakresie podniesienia niezawodności dostaw energii elektrycznej.

 3.     Rodzaje pracy sieci SN z izolowanym punktem neutralnym.

 4.     Zabezpieczenia sieci rozdzielczych SN.

 1.     Zabezpieczenia ziemnozwarciowe.

 1.     Filtry składowej zerowej prądu i napięcia.

 2.     Zabezpieczenia  ziemnozwarciowe sieci z izolowanym punktem zerowym.

 3.     Zabezpieczenia ziemnozwarciowe sieci kompensowanej.

 4.     Zabezpieczenia ziemnozwarciowe sieci  z uziemionym przez rezystor  punktem zerowym.

 2.     Zabezpieczenia od zwarć  międzyfazowych.

 5.     Wielkości pomiarowe dla lokalizacji zwarć.

 1.     Kryteria wykrywania zwarć.

 6.     Zasada działania sygnalizatorów zwarć.

 1.     Zasada działania sygnalizatorów prądów zwarciowych.

 2.     Zasada działania sygnalizatorów wielokryterialnych.

 7.     Etapy automatyzacji wykrywania ,lokalizacji i usuwania skutków zwarć.

 1.     Lokalizacja zwarć na podstawie wskaźników prądu zwarciowego.

 2.     Wyposażenie sieci w selekcjonalizery ( rozłączniki, reklozery)  zdalnie sterowane

               oraz sygnalizatory zwarć z komunikacją z dyspozycją mocy.

 3.     Wyposażenie dyspozycji mocy w systemy informatyczne wspomagające decyzje operatora.

 4.     Automatyzacja sterowania lokalizacją usuwaniem skutków zawarć- współpraca a automatyką

                restytucyjną ,automatyzacja rekonfiguracji sieci dla przywrócenia zasilania.

 5.     Obserwowalność sieci.

 6.     Regulacja napięcia na obszarze zasilanym z danego transformatora

 7.     Optymalizacja strat  związanych z punktem podziału sieci.

 8.     Kierunki rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

 1.     Funkcje jakie powinny realizować  inteligentne sieci elektroenergetyczne.

 2.     Generacja rozproszona.

 3.     Magazynowanie energii.

 4.     Technologia smart grids.

 5.     Inteligentny dom

 6.     Prosument

 7.     Samochód elektryczny.

Prelegenci: dr hab. inż. Dionizy Saniawa, mgr inż. Mirosław Szcześniak.


Warsztaty są bezpłatne dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów

 Budownictwa.  WARSZTATY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W RADOMIU,  UL. WODNA 13/21,  aula nr 213 I piętro (siedziba Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu)

 Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o zgłoszenia:

 e-mail : btradom@maz.piib.org.pl <mailto:btradom@maz.piib.org.pl>  tel. 693 933 035

 lub poprzez link :

 http://www.maz.piib.org.pl/index.php/wykaz-szkolen/radom <http://www.maz.piib.org.pl/index.php/wykaz-szkolen/radom/>

  Z poważaniem

 Katarzyna Barska

 MOIIB BT w Radomiu